Barometerregler

På Skurups BK uppskattar vi alla våra tävlingsekipage i alla hundsportsgrenar! Detta visar vi vid att ge priser för bland annat tävlingsdeltagande (debut) och vid uppflyttning/kvalificerande resultat. Priserna delas ut på medlemsmöten. Vi har en 3 barometrar på klubben; én för lydnad, spår, sök och patrull, én för rallylydnad och én för agility. Alla medlemmar som tävlar för Skurups BK kan registrera sina tävlingsresultat på våra barometrer. Resultat i lydnad, bruks och rallylydnad skickas in via hemsidan. Resultat i agility lämnas in på lapp i agility-postlådan på klubben. För att vara med på respektive barometer ska resultaten lämnas in senast 3 veckor efter tävlingsdatum.

Nytt för 2015:

Allmänt: efter 15 första uppnådde poäng på respektive barometer tilldelas ett etapppris.

Agility: endast officiella resultat registreras.

Lydnad: endast de 6 bästa resultat registreras (Skicka in efterhand, då tar vi och lägger upp de 6 bästa [red.])

Nytt för 2017:

Rallylydnad: Barometerpoängen ändras till följande: Summan av tävlingspoäng (TS)/10*klasskoefficient (kk).

kk: Nybörjareklass 1,1; Fortsättning 1,2; Avancerad 1,3; Mästare 1,4.

Endast de 6 bästa resultat registreras (Skicka in efterhand, då tar vi och lägger upp de 6 bästa [red.]).

Nytt för 2018:

Agility: Beräkna dina poäng själva och fyll i detta när du skickar in (poäng=slutsiffra (hemsidasystemet gillar inte svenska bokstäver).

Du hittar poängberäkningen här   

 

 

Lydnad

Startklass 

Lydnad

Klass1-3

Bruks

 Appell

Bruks

 LKL+HKL

Bruks

 Elit

100-119  192-210  125-135,5 300-330 325-357
120-139  211-223  136-148,5  331-360 358-390
140-149  224-239  149-161,5  361-390 391-423
4 150-159 240-254 162-174,5 391-420 424-456
5 160-169 255-269 175-187,5 421-450 457-489
6 170-179 270-279 188-200,5 451-480 490-522
7 180-184 280-289 201-213,5 481-510 523-555
8 185-189 290-299 214-226,5 511-540 556-588
9 190-194 300-309 227-239,5 541-570 589-621
10 195-200 310-320 240-250 571-600 622-650

Betalningsinfo

Bankgironr: 915-8825

Skurups Brukshundklubb

Box 140, 27423 Skurup 
Besöksadress: S Industrigatan, Västra industriområdet
Bankgironr: 915-8825