Skurups Brukshundklubb

På Skurups BK har vi träningsgrupp i spår.

Intresset finns för patrull, men i nuläget har vi ingen aktiv patrullträningsgrupp. Vi har medlemmar som tävlar i patrull, spår och sök.

 

Vi arrangerar årligen officiella tävlingar i bruks.

Appellspår har vi på våren och på hösten och

LKL-spår arrangerar vi på hösten.

Bruks

”Bruks” är en unik tävlingsform i Sverige. Den innehåller olika specialgrenar samt en gemensam lydnadsdel. Specialgrenarna är: spårsökskyddrapport eller patrull. Det finns olika klasser (appell, lägre, högre och elit) och för att bli brukschampion måste du tävla om certifikat i elitklassen. Första klassen kallas appell. Har du blivit uppflyttat från appellklassen i en av specialdelarna äger du rätt att tävla lägre klass i vilken specialdelsklass som helst (du får alltså lov att tävla lägre klass sök också om du har blivit uppflyttat från appell-spår) Appellklass finns i samtliga specialgrenar med undantag av patrull. För att tävla i patrull måste du alltså ha klarat appellen i en av de andra grenarna. Bemärk att du INTE behöver ha tjänstehund för att tävla i bruksgrenen patrull! Eftersom det också finns tävlingar för certifierade tjänstehundar, kall ar jag bruksprovet patrull för ”bruks-patrull” (och tjänstehundspatrullen för ”TjH-patrull”).

För att tävla i bruks måste du ha en rashund godkänd av SKK (blandisar kan inte tävla i bruks (undantag: en certifierad tjänstehund kan tävla i bruks-patrull)).

 

 

 

Kontakt-Bruks

Tävlingskommitté: Sammankallande Nils-gunnar Lundberg

Styrelseärande: Samma

Tävlingslänkar

Kom ihåg när du tävlar

SKKs riktlinier för prov och tävling

Etisk policy

 

Alla anmälningar till off. tävlingar ska ske via:

 Hjälp till SBKtävling

 

Anmälningsavgifter:
Alla anmälningsavgifter kan hittas här

Samtliga regler och bestämmelser f.o.m. 2017 hittar du här