Skurups Brukshundklubb

Kommittéer-kontakt

Kontaktpersoner i styrelsen/ansvariga kommittéer

Kommitté: Förkortn: Foto:  Ingår i denna kommitt é: 
Agilitykommitté:

Ann Andersson

 

Agility   Alla frågor rörande agility ; kurser, träning och tävlingar

Hundägarutbildningskommitté: 
Vakant

medlem@skurupsbrukshundklubb.se

HUK   Kurser, utbildningar
Tävlingskommitté: 
Nils-Gunnar Lundberg
TK    Lydnad- och brukstävlingar

Rallylydnadskommitté

Vakant

rallylydnad@skurupsbrukshundklubb.se

Rally   Alla frågor rörande rallylydnad; kurser, träning och tävlingar 

Tjänstehund:

Sanne Johansson

TjH   Alla frågör rörande Tjänstehundar 

Rasutvecklingskommitté: 

Lise Rosenlund

 
RUK    Utställning, mentalitet (MH/MT/BPH) 

 

 

 

 

 

 

 

   

STUG: Vakant

Marka n: Vakant

Webansvarig:

Sanne Johansson 

Lotteri/Miljöansvarig:

Nils-Gunnar Lundberg