Styrelsen

Funktion Namn och e-mail  
Ordförande

Nils-Gunnar Lundberg

 
Vice ordförande Christer Strand

 

 
Sekreterare Lise Rosenlund  
Ledamot Cilla Thorén  
Kassör  Ingemar Paulsson  
Vice Kassör Liselotte Olsson  
Suppleant Lisbeth Jarlsborg  

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsinfo

Bankgironr: 915-8825

Kommittéer

Agilitykommitté:

Lena Thunell

 

Hundägarutbildningskommitté: 
Christine Svensson

 

Tävlingskommitté:
Nils-Gunnar Lundberg

 

Rallylydnadskommitté

Mari Lindström

 

Tjänstehund:

Sanne Johansson

 

Utställning: 

Lise Rosenlund

   

STUG: Christer Strand

 

Markan: Styrelsen

 

Webansvarig:

Sanne Johansson 

 

Lotteri/Miljöansvarig:

Christer Strand

Skurups Brukshundklubb

Box 140, 27423 Skurup 
Besöksadress: S Industrigatan, Västra industriområdet
Bankgironr: 915-8825