Skurups Brukshundklubb

Kursinnehåll

Valpkurs

Hundens ålder: från 10 veckor-6 mån ålder.

Kursmålet är att skapa grunderna för en bra relation mellan hundägare och hund samt att skapa grunderna för en utmärkt allmänlydnad. På en valpkurs är det framför allt mycket praktiska övningar, men vi går också igenom den allmänna hundhållning, hundens skötsel och hälsa och pratar om samhällets krav och hundlagar.

Vi lär oss om hur vi får en god relation med vår hund och skapar god kommunikation när vi tränar på olika moment såsom sitt, inkallning, koppelrastning utan drag och hundmöten. Vid varje kurstillfälle är vi ute och har praktiska övningar första del av tiden och har teori inomhus resten av tiden.

Allmänlydnad I

Hundens ålder: från 6 mån ålder.

Inträdeskrav: För hundar som har gått valpkurs/annan kurs innan.

Kursmålet är att fortsätta den goda relationen och kommunikationen med vår hund och träna övning/kontroll av våra kommandon. Vi tränar också på att bryta påbörjad oönskad handling och konsekvens i vår inlärning; “sagt ord gäller” -har vi sagt ”nej” är det nej som gäller, men hunden ska också bli riktigt glad när du säger ”bra”. Andra viktiga kommandon vi tränar på är ”sitt”, ”ligg” (sitt- och ligg kvar), ”stanna”, ”hit/kom” och ”gå fint/fot”. Samtidigt lägger vi vikt på att kunna promenera med hunden utan att den drar samt att kunna passera andra hundar/störningar på önskvärt sätt.

Grundkurs

Hundens ålder: från 6 mån ålder.

Inträdeskrav: För hundar som INTE har gått valpkurs/annan kurs innan.

Denna kurstyp har vi utvecklad för hundekipage som inte har gått kurs innan och av olika anledningar behöver input till deras relation/träning med hunden. Innehållet är i stort sett samma som allmänlydnad 1, men vi vill skilja på ekvipage som har gått kurs innan och dem som inte har för att alla ska få bäst utbyte av våra kurser. Även om det finns hundar på denna kurs som kanske är unghundar med olika dåliga vanor, är det inte en kurs för problemhundar. Ofta behövs husse/matte bare lite struktur på sin relation och träning med hunden. Syftet med kursen är att visa husse/matte hur vi skapar bra relation, kommunikation och lydnad!

Allmänlydnad II

Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: För hundar som har gått allmänlydnad I/grundkurs innan.

Detta är vår fortsättningskurs för unghundar/vuxna hundar som har gått kurs innan och därmed har påbörjat kommandoträningen av olika ord och husse/matte har grundläggande koll på inlärningstekniker. Vi ställer större krav på våra hundars träning (och på husse/matte), men den bakomliggande tanka är fortsatt att ha en bra kommunikation, relation, men nu är ”en bra lydnad” huvudsyftet.

Aktivitetskurs

Hundens ålder: för alla åldrar.

En kurs för alla hundar oavsett ålder där husse/matte behöver input till hundträning/aktivering. Vi anpassar kursen efter kursdeltagarnas behov, men syftet är att visa hundägarna hur vi enkelt kan aktivera/stimulera våra hundar till förbättring av ett innehållsrikt liv. En viktig del av hundens liv är att den bliver stimulerad mentalt och inte bara fysisk, så på denna kurs kommer ni att ”prova på” olika sorters mental stimlans, exempelvis: spår, uppletande av godis/leksak och sök av människa.

Vi har samtidigt lite teori allmän hundhållning, hundens skötsel och hälsa och vi pratar om samhällets krav och hundlagar.

Tävlingslydnad-Nybörjare

Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: Du ska kunna träna med din hund okopplad, ha bra inkallning samt ha tävlingsambitioner. Vi har fokus på grundfärdigheterna (förare och hund) för att kunna tävla i samtliga klasser, men har mest fokus på inlärningen av moment i lydnadsklass 1. Vi lär också oss om belöningsformer, belöningskontroll, stadga och olika belöningsmarkörer och hur vi använder dem i vår träning.

Tävlingslydnad-fortsättning

Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: Ha grundläggande kunskaper om grundförutsättningarna i tävlingslydnadsmomenten. För all a hundekipage som har tävlingsambitioner.

Vi jobbar med problemlösning på grundförutsättningar, delmoment, moment, kedja utifrån kursekipagens nivå, så det spelar inte den stora roll om du ska tävla LK1 eller  i elit. Du måste delta aktivt (också hemma!) med egen träning men också i de andras träning i syftet att kunna bedöma andra de ekipagens utförande av lydnads(del)moment samt kunna kommendera varandra korrekt som tävlingsledare.

Spårkurs-introduktion

Hundens ålder: från 1 år.

Vi påbörjar inlärning av personspår.

Bruksspårkurs-nybörjare

Hundens ålder: från 1 år.

Kursomfattning: 2 gångar i veckan totalt 20 gånger (Vi tränar brukslydnaden en vardagskväll och tränar personspår en förmiddag i helgen i skogen).

Vi har i denna kurs både inlärning av brukslydnadsmoment till appellklassen samt träning av personspår. Syftet med kursen är att kunna tävla i appellklass spår.

Bruksspårkurs-fortsättning

Hundens ålder: från 1 år.

Kursomfattning: 2 gångar i veckan totalt 20 gånger (Vi tränar brukslydnaden en vardagskväll och tränar personspår en förmiddag i helgen i skogen).

Vi har i denna kurs både inlärning av brukslydnadsmoment till lägreklass samt träning av personspår. Syftet med kursen är att kunna tävla i lägreklass spår.

Rallylydnad-nybörjare

Hundens ålder: från 1 år.

Vi tränar på de olika skyltarna som främst finns i rallylydnadens nybörjare- och fortsättningsklass.

Rallylydnad-fortsättning

Hundens ålder: från 1 år.

Inträdeskrav: bra kunskap om skyltarna i nybörjarklass. Vi tränar på de olika skyltar som finns i avancerad samt mästerklass.

Agility-nybörjarkurs

Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att lära dig och hunden agility på ett roligt och fartfyllt sätt samt att du får bra kontakt med hunden. Fördel att ha gått tex. allmänlydnadskurs innan så hunden kommer på inkallning då vi jobbar med lösa hundar. Inträdesprov sker innan kursstart och innehåller: inkallning, kvarstannande och förarfokus.

Kursen innehåller även teori.

Agility-fortsättningskurs

Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Förbättra säkerhet på alla hinder och träna mer handling från föraren genom att träna olika byten på mindre bankonstruktioner. Vi tränar även att utveckla hunden att jobba mer självständigt.

Agility-tävlingskurs

Hundens ålder: från 1 år.

Kursmål: Att vidarutveckla de olika bytena (handling) och även att få hunden att jobba snabbt och säkert och mer självständigt. Vi tränar även att förbereda ekipagen för olika tävlingssituationer, vilka byten som passar etc. Vi tränar på hela banor, men också på olika svåra kombinationer.