Skurups Brukshundklubb

Spårmarker på Skurups BK

Träna bruksspår på Skurups BK

Våra spårmarker ligger vid Beden norr om Rydsgård Gods. Spår-träningsgruppen och spårkurserna har tillgång till området på helger. Vi får inte lov att använda området utöver detta. Överträder vi detta kan vi nekas tillträda överhuvudtaget, så detta får vi respektera. Spår-träningsgruppen tränar söndags förmiddagar. Vill du vara med kontakta Nils-Gunnar.

 

Bruksspårtävlingar på Skurups BK

På våra spår-tävlingar anordnar vi spårmarker i samarbeta med närliggande bönder och Nils Holgerssens gymnasieskola. Spårmarkana är därmed alltid olika typer av fält (aldrig skog).